Stopp för provlopp, bygdetrav, ponnytävlingar och ponnykval

Svensk Travsport har tillsammans med travbanorna och SPTF beslutat att pausa alla provlopp, bygdetrav, ponnytävlingar och ponnykval. Förutom de ordinarie travtävlingarna som körs under strikt kontrollerade former, pausas alla andra former av travlopp tills vidare.

Sedan 12 mars hanteras alla ordinarie travtävlingar som en arbetsplats med strikta restriktioner. Publikplatserna är stängda, endast personer som ska utföra en arbetsuppgift har tillträde.

Alla övriga former av organiserade lopp är inställda. Det innebär att det tillsvidare inte körs några provlopp, bygdetrav, ponnytävlingar eller ponnykval.

Träningskörning tillåten

Banorna hålls öppna för träningskörning under tränarens eget ansvar, enligt de tider och regler som varje travsällskap beslutar. Det är tillåtet för flera ekipage att träna tillsammans, så länge tränarna/kuskarna håller sig till allmänna hälsorekommendationer i samband med träning utomhus. Alltså att inte träningsköra om man känner sig det minsta sjuk, att hålla avstånd till andra människor och vara noga med hygienen.

Publicerad den 1 april 2020. kundtjanst@travsport.se

Akutväska för hästvälfärd

Runar Johansson (th), Arvika Travhästägareförening överlämnar här en akutväska till Kjell Sillén (tv), Wermlands Trafvarsällskap

Akutväska för hästvälfärd

Nu sätter Travhästägarna och Agria tillsammans med landets banor hästen i centrum.Tillsammans med samarbetspartnern Agria har Travhästägarna satsat på en akutväska avsedd för häst. Väskan kommer att finnas på inskrivningen på landets alla travbanor.
– Vi tycker det är viktigt att vi också gör något konkret som kan komma våra travhästar till nytta om olyckan skulle vara framme, säger Mikael Melefors, ordförande för Travhästägarna.

Akutväskan innehåller det som krävs vid olyckshändelser eller sjukdom då en häst skadas och behöver tas omhand akut. Väskan är kompletterad med råd och anvisningar hur man kan agera i olika situationer om olyckan varit framme.
Den lokala hästägarföreningen på varje bana kommer att ansvara för att väskan alltid är välfylld.

Här kan du läsa mer om Agrias akutväska.

Satsningen på väskan är en del i det samarbetsavtal som Travhästägarna tecknat med Agria. Avtalet ger också alla som är med i Travhästägarna 10 procents rabatt på alla hästförsäkringar.
Handlar det dessutom om en nyteckning av försäkringen utgår 100 kronor per försäkring till den lokala hästägarföreningen om försäkringstagaren är medlem i föreningen!

Mârten och provlopp!

Lördag 5 oktober kör vi provlopp i vanlig ordning, dock med en extra krydda i form av att Hästägareföreningen bjuder på kålsoppa när Arvika påbjuder Mârten.

Anmälan sker på plats mellan kl. 9.30-10.00. Första start är
kl. 10.30 och startavgiften är 30 kr.

/Styrelsen