Hyr- låneboxar

Påminnelse till er som har hyr- eller låneboxar att de ska låsas upp, tömmas på vagnar och spån inför ponnytävlingarna på lördag, senast vid lunch i morgon torsdag 20/8. De ska spånas och plomberas på kvällen.

PS
För ej upplåsta /urstädade boxar debiteras nyttjanderättstagaren 300 kr/box

/ Styrelsen