Wermlands Trafvarsällskap och Färjestads Travsällskap fördjupar sitt samarbete i ett nytt avtal mellan banorna…

PRESSINFORMATION                                                    ARVIKA/KARLSTAD 12 mars 2018

Wermlands Trafvarsällskap och Färjestads Travsällskap fördjupar sitt samarbete i ett nytt avtal mellan banorna…

Styrelsen för Wermlands Trafvarsällskap (WT) och styrelsen för Färjestads Travsällskap (FT) har i dagarna säkerställt ett nytt avtal gällande skötsel av Wermlands Trafvarsällskaps tävlingssekretariat för 2018, där FT åtar sig att helt utföra tävlingssekretariatets arbete före, under och efter de travtävlingar WT arrangerar vid Skytteovalen i Arvika.

FT utser tillsammans med WT en sportsekreterare enligt tävlingsreglementet med tillfredsställande kompetens. Denne eller den som han/hon utser skall som ansvarig närvara vid tävlingarna på Arvikatravet och vara representant för WT i tjänstemannafrågor.

Det känns jättebra för vår del att sjösätta detta fördjupade arbete med Färjestads Travsällskap, säger Andreas Slätt, styrelseordförande Wermlands Trafvarsällskap. Vi har redan ett aktivt och väl fungerande samarbete med FT gällande ekonomi/administrationsfrågor idag. Nu tar vi det ett steg till och ser till att på ett än mer kostnadseffektivt- och professionellt sätt för Arvikatravet och vår räjong säkerställer våra fyra tävlingsdagar under säsongen 2018.

Wermlands Trafvarsällskap kommer även fortsättningsvis aktivt sköta sina egna processer som bl a arrangemang/marknad/anläggning/bygdetrav för att nämna några delar.

-Vårt ansvarsområde blir allt som har med de fyra tävlingsdagarna att göra, men hela tiden i samråd med Arvikatravet, berättar Ken Karlsson, VD för Färjestadstravet. Vi har jobbat riktigt nära varandra under 2017 med ett mycket gott resultat. När WT nu vill fördjupa dialogen med oss tycker vi det känns väldigt bra, avslutar Ken Karlsson.

Avtalet är signerat för 1 år med option på förlängning.

För mer information:

Andreas Slätt, styrelseordförande Wermlands Trafvarsällskap: 072-203 19 31

Ken Karlsson, VD Färjestadstravet: 070-282 55 24